เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@khanom.go.th